Το πρόσωπο της εβδομάδας

Εδώ πέρα θα σας λέω ποιο πιστεύω εγώ πως ειναι το πρόσωπο της εβδομάδας στον παγκόσμιο χώρο.